Hinnad

Lapsehoiu maksumus koosneb kahest osast: kohatasust ja söögirahast. Kohamaks on pidev maks ning garanteerib lapsele koha lastehoius. Söögiraha makstakse aga ainult nende päevade eest, mil laps tegelikult viibis meie juures. Arve summa sõltub otseselt sellest, mitu päeva kuus viibis laps lastehoius.

Kohatasu maksumus sisaldab:

  • Kunstitegevuse materjale
  • Täiendavaid liikumise-ja muusikatunde
  • Individuaaltunde eripedagoogidega
  • Sise-ja välisüritusi, v.a. teatri külastu
  • Loengud lapsevanematele
Täispäeva pakett
(8:00-18:00)
Kogu maksumus
5 päeva 595 €
4 päeva 555 €
3 päeva  505 € 
2 päeva  445 € 
1 päeva   400 € 

Söögiraha: 4.55 €**

Karu Nuti lastehoius on Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba, mis annab vanematele võimaluse saada elukohajärgsest omavalitsusest toetust tasulisele lapsehoiuteenusele.

* Lapsevanema osaluse suurus võib muuta vastavalt valla otsusele. Toetuste kohta saab rohkem infot: Tallinn, Rae, Harku, Saue, Kiili, Viimsi.

** Teenustasu arvestus. Paketi tasu – kohaliku omavalitsuse toetus + toiduraha = lapsevanema poolt makstav summa.- Näidisarvutuskäik Tallinna linnas aastas 2023:
Lapsevanem maksab lastehoiule 595 eur, arve ja maksekorralduse alusel kompenseerib Tallinna linn talle 264 eur, ehk lapsevanema osalus on 331 eur. + toiduraha käidud päevade eest (maksekorralduse alusel kompenseerib Tallinna linn 2.70 eur. iga käidud päeva eest). Teiste Harjumaa valdade arvutusmetoodika on erinev ja sõltub kindla valla reeglitest.