Hinnad

Lapsehoiu maksumus koosneb kahest osast: kohatasust ja söögirahast. Kohamaks on pidev maks ning garanteerib lapsele koha lastehoius. Söögiraha makstakse aga ainult nende päevade eest, mil laps tegelikult viibis meie juures. Arve summa sõltub otseselt sellest, mitu päeva kuus viibis laps lastehoius.

Kohatasu maksumus sisaldab:

  • Kunstitegevuse materjale
  • Täiendavaid liikumise-ja muusikatunde
  • Individuaaltunde eripedagoogidega
  • Sise-ja välisüritusi, v.a. teatri külastu
  • Loengud lapsevanematele
Täispäeva pakett (8:00-18:00) Kogu maksumus Lapsevanema osalus*
Tallinna elanik*** Rae valla elanik Saue valla elanik Kiili valla elanik Saku valla elanik Viimsi valla elanik
5 päeva 525 € 325 € 80 € 145 € 98,10 €
4 päeva 475 € 275 € 80 € 95 € 98,10 € 65,40 €
3 päeva 425 € 225 € 80 € 85 € 98,10 € 65,40 €
2 päeva 385 € 185 € 80 € 77 € 98,10 € 65,40 € 58 €
1 päeva 325 € 125 € 80 € 65 € 98,10 € 65,40 € 58 €

Söögiraha: 3.60 €**

Poolpäeva pakett (8:00-12:30) Kogu maksumus Lapsevanema osalus*
Tallinna elanik*** Rae valla elanik Saue valla elanik Kiili valla elanik Saku valla elanik Viimsi valla elanik
5 päeva 425 € 225 € 80 € 85 € 98,10 € 65,40 € 58 €
4 päeva 385 € 185 € 80 € 77 € 98,10 € 65,40 € 58 €
3 päeva 365 € 165 € 80 € 73 € 98,10 € 65,40 € 58 €
2 päeva 345 € 145 € 80 € 69 € 98,10 € 65,40 € 58 €
1 päeva 310 € 110 € 80 € 62 € 98,10 € 65,40 € 58 €

Söögiraha: 2.95 €

Karu Nuti lastehoius on Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba, mis annab vanematele võimaluse saada elukohajärgsest omavalitsusest toetust tasulisele lapsehoiuteenusele.

* Lapsevanema osaluse suurus võib muuta vastavalt valla otsusele. Toetuste kohta saab rohkem infot: Tallinn, Rae, Harku, Saue, Kiili, Viimsi.

** Tallinna elaniku toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta.

*** Juhul, kui peres on mitu lapsehoiuteenust kasutavat last makstava täiendava hüvitise suurus on 71,25 € ja see lisandub senisele toetusele.

**** Kiili valla vanema osalus (1 vanema sissekirjutusega) 130,8 eur

Klientide soovil sõlmitakse lepingud ka muude valdadega Harjumaal.

Soodustused: Õe-venna soodustus arvel 10%.