Hinnad

Lapsehoiu maksumus koosneb kahest osast: kohatasust ja söögirahast. Kohamaks on pidev maks ning garanteerib lapsele koha lastehoius. Söögiraha makstakse aga ainult nende päevade eest, mil laps tegelikult viibis meie juures. Arve summa sõltub otseselt sellest, mitu päeva kuus viibis laps lastehoius.

Kohatasu maksumus sisaldab:

  • Kunstitegevuse materjale
  • Täiendavaid liikumise-ja muusikatunde
  • Individuaaltunde eripedagoogidega
  • Sise-ja välisüritusi, v.a. teatri külastu
  • Loengud lapsevanematele
Täispäeva pakett (8:00-18:00) Kogu maksumus Lapsevanema osalus*
Tallinna elanik Rae valla elanik Harku valla elanik Saue valla elanik Kiili valla elanik Viimsi valla elanik
5 päeva 385 € 219 € 86 € 89,5 € 95 € 94 € 185 €
4 päeva 355 € 189 € 86 € 148,15 € 71 € 94 € 155 €
3 päeva 315 € 149 € 68 € 108,15 € 63 € 94 € 95,5 €
2 päeva 295 € 129 € 58 € 88,15 € 59 € 94 € 95,5 €

Söögiraha: 3.50 €

Poolpäeva pakett (8:00-12:30) Kogu maksumus Lapsevanema osalus*
Tallinna elanik Rae valla elanik Harku valla elanik Saue valla elanik Kiili valla elanik Viimsi valla elanik
5 päeva 299 € 133 € 58 € 92,15 € 59,8 € 94 € 99 €
4 päeva 274 € 108 € 58 € 67,15 € 54,8 € 94 € 74 €
3 päeva 249 € 83 € 58 € 42,15 € 49.8 € 94 € 49,8 €
2 päeva 229 € 146 € 58 € 35 € 45,8 € 94 € 45,8 €

Söögiraha: 2.75 €

Karu Nuti lastehoius on Harju maavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba, mis annab vanematele võimaluse saada elukohajärgsest omavalitsusest toetust tasulisele lapsehoiuteenusele.

* Lapsevanema osaluse suurus võib muuta vastavalt valla otsusele. Toetuste kohta saab rohkem infot: Tallinn, Rae, Harku, Saue, Kiili, Viimsi.

Klientide soovil sõlmitakse lepingud ka muude valdadega Harjumaal.

Soodustused: Õe-venna soodustus arvel 10%.