Mesikäpad

Kasvataja

Kasvataja

Abikasvataja

Kristiina Miller Sandra Tamm Inga Jefremova
 pilt Sandra Tamm pilt
01.06 27.08 08.11

Muusikaõpetaja

Muusikaõpetaja

Loovliikumisõpetaja

Anu Kuusk Merike Nurk Heili Parras
Anu Kuusk pilt Merike pilt pilt
13.07 06.02 20.10

Info

Mesikäppade rühm avati 2016. a suvel koostöös ettevõttega Transferwise. See on hästi avar ja kaasaegne rühm, mida külastavad 10 last vanuses 1,5-3 a.

  • Aadress: Veereni 24.
  • Suurus: 98 m2.
  • Laste vanus: 1,5-3 a.
  • Mesikäppade rühm on väike ja hubane.
  • Rühmas viiakse läbi üks loovliikumise- ja kaks muusikatundi nädalas.