Saame tuttavaks

Karu Nuti Lastehoid asub Tallinna südalinnas, Lembitu pargi juures. Meie kasutuses on ruumid Lembitu tänaval. Rühmaruumid on avarad ja hästi varustatud,  ning vastavad kõikidele tervisekaitse- ja päästeameti normidele. Lapsed on jagatud vastavalt vanusele, mis tagab õppe-ja mänguprotsessi parema korraldamise.  Karu Nuti lastehoid on orienteeritud iga lapse varasele igakülgsele arendamisele. Rahulikus koduses, sõbralikus keskkonnas läbib laps kergelt sotsialiseerimise, õpib suhtlemist ja iseseisvust, avab oma individuaalsed võimed.

Väike kollektiiv omab suurte rühmadega võrreldes rida vaieldamatuid eeliseid:

• Väikeses rühmas kohanevad lapsed kiiremini ja tundes väiksemat stressi, läbivad sotsialiseerimise kergemalt.

• Väiksem kogus lapsi tähendab ka väiksemat kogust viiruseid, millega laps kokku puutub, järelikult lapsed haigestuvad vähem.

• Lapsel on kergem avada oma võimeid ja andeid, ennast näidata.

• Pedagoogil on kergem luua rahulik ja sõbralik õhkkond, organiseerida õppe- ja meelelahutustegevust, leida igale lapsele individuaalne lähenemine.

Kvalifitseeritud pedagoogid loovad võimalikult mugava keskkonna lapse harmooniliseks arenguks. Iga päev viiakse läbi tegevusi, mis arendavad loogikat ja mõtlemist, kunsti- ja muusikataju. Lastega käiakse korrapäraselt lastenäitustel ja teatrietendustel.

Kaks korda nädalas viivad eriõpetajad läbi muusikatunde ja kaks korda nädalas on ka loovliikumine.

Karu Nuti Lastehoid pakub oma klientidele kõikide suurte lastehoidude ja eralastehoidjate plusside optimaalse kombinatsiooni, selliste, nagu sotsialiseerimine ja individuaalne lähenemine, igakülgne areng ja kodune õhkkond, teenuse kättesaadavuse stabiilsus ja jõukohane hind. On oodatud väiksed sõbrad vanuses 1,5 kuni 6 aastat vana.

Me hoolitseme, sest armastame!