KKK

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

 • Kui suur on teie lastehoid?

Karu Nuti lastehoius on 5 rühma ja need kõik on väga erinevad, just nii nagu meie lapsedki. Me püüame leida igale lapsele sobivaima rühma lähtudes lapse individuaalsetest omapäradest ja pere soovidest. Ruumide suurused on alates 70m2-136m2. Korraga võib rühmas viibida 10-12 lapsukest, kellega tegelevad kaks kasvatajat.

 • Alates millisest vanusest lapsi te lastehoidu vastu võtate?

Üldjuhul ootame lapsi, kes on vähemalt 1,5-aastased. Meie jaoks on tähtis, et lapsuke tunneks end meie juures mugavalt ja hästi. Seda on palju lihtsam teha siis, kui laps on juba valmis elama lastehoiu päevakava järgi.

 • Mida peab laps juba iseseisvalt oskama, et ta saaks hakata käima teie lastehoius?

Lapsevanemad ei pea muretsema, kui nende laps ei oska veel oma vanuse tõttu midagi teha. Meie jaoks ei ole oluline, kui lapsuke näiteks ei pane ennast ise riidesse, ei oska iseseisvalt süüa, kasutada potti. Kõike seda õpib ta koos meiega! Meie hoolitsevad kasvatajad annavad oma parima, et laps omandaks uusi oskusi kergesti ja rõõmuga.

 • Kas teil on liitrühmad?

Ei. Meil on lapsed jagatud rühmadesse vastavalt vanusele, kuna niimoodi on lihtsam õppe- ja mänguprotsessi korraldada.

 • Kas lastel on eraldi magamistuba?

Jah. Igas rühmas on eraldi magamistuba. Nendes ruumides on veidi jahedam, et meie lastel oleks parem magada. Kütteperioodil paigaldame magamistubadesse õhuniisutajad.

 • Kas lastehoiul on oma jalutamise ala?

Jah, meil on küllaltki suur kaasaegselt sisustatud mänguväljak, mis asub Lembitu 7 maja sissehoovis. Mänguväljak on valminud 2013. aasta sügisel, territoorium on ümber piiratud ja lukustatav. Mänguväljak on loodud ainult meie lastehoiu laste jaoks. Juba praegu ootame pikisilmi kevadet, et teha mänguväljak veel hubasemaks ja rohelisemaks, et lastel oleks tunne nagu mängiksid oma koduõuel. Seoses sellega, et kõik rühmad asuvad lähestikku, on meie lastel võimalus jalutada ka Lembitu pargis, kus asub suurepärane mänguväljak.

 • Kas teie rühmades on ka võõrkeelseid lapsi?

Meie rühmades on peamiselt eesti lapsukesed, aga samuti on ka inglise, vene, soome, hispaania ja isegi hiina keelt rääkivad mudilased. Õppe- ja kasvatustöö toimub aga ainult eesti keeles.

 • Kas Teil on olemas õppekava tundide läbiviimiseks? Kas töötavad ka huviringid?

Jah. Me viime regulaarselt läbi temaatilisi tunde lastega, septembrist maikuuni. Meie programm on orienteeritud koolieelsete lasteasutuste riiklikule õppekavale. Õppekava on koostatud nii, et arvestatud on iga rühma vanuseliste eripäradega. Lapsevanemad saavad iga nädala alguses põhjaliku info tegevustest ja üritustest, mida me nende mudilastega läbi viime. Samuti pakume oma lastevanematele lisamaterjale kodusteks tegevusteks. See on eriti mugav juhul, kui laps mingil põhjusel lastehoidu tulla ei saa, kuid lastevanematel on sellegipoolest võimalik aidata oma lapsel jõuda järele oma rühmakaaslastele. Kuna soovime pakkuda lastele kõike, mis on vajalik nende igakülgseks arenguks, teeme koostööd suurepäraste õpetajatega, kes lisaks viivad lapsukestega läbi muusika-ja liikumistunde. Tundide kestus on 30 minutit, tunnid toimuvad sõltuvalt rühmast 3-4 korda nädalas. Nende tundide hind on juba arvestatud lastehoiukoha maksumuse sisse.

 • Kas teil viiakse läbi ka erinevaid lasteüritusi?

Me püüame teha meie mudilaste elu hästi mitmekesiseks ja huvitavaks, seega tõepoolest viime läbi nii sise- kui ka  välisüritusi. Me külastame põnevaid kohti nagu teater ja muuseum ning kutsume külla huvitavaid inimesi. Nendest üritustest teavitame vanemaid e-kirja teel. Osalemine nendel üritustel on arvestatud lastehoiukoha maksumuse sisse. Ainukeseks erandiks on teatri külastamine, kuna lapsevanemad sageli liituvad meie lõbusa perega.

 • Mida teeb teie lastehoid selleks, et soodustada laste loomingulisust ja loogilise mõtlemise arengut?

Meie jaoks on väga tähtis kindlustada iga lapse täisväärtuslik ja igakülgne areng lähtudes lapse iseärasustest. Peale igapäevase õppe- ja kasvatustöö viime pidevalt läbi erinevaid kunstitegevusi. Rühmades pakutakse lastele erinevaid mänge peenmotoorika ja loogilise mõtlemise arenguks. Vanematel lastel on individuaalarengu kaustad. Mõningates rühmades töötavad lastega kasvatajad-eripedagoogid, kes viivad läbi vähemalt kord nädalas individuaalse õppetunni, mis keskendub lapse kõne ja mõtlemise arengu toetamisele.

 • Kuidas on lapsevanemal võimalik kõige paremini jälgida oma lapse arengut?

Kui laps külastab lastehoidu regulaarselt, on tema edusammud juba varsti näha. Iga päev, tulles lapsele lastehoidu järgi, saavad lapsevanemad tutvuda laste toredate töödega, mille on mudilane päeva jooksul valmis meisterdanud. Kõik lastetööd pannakse stendi peale ja pärast seda iga lapse individuaalkausta. Kogunenud teosed kingib lapsuke kord poolaastas uhkelt oma vanematele. Individuaaltundide kaustad asuvad rühma esikus ja iga lapsevanem saab nendega tutvuda. Meie kasvatajad vastavad alati suurima hea meelega lastevanemate küsimustele ja hoiavad neid kursis asetleidnud päevasündmuste osas. Suhtlus toimub ka veebikeskkonnas.

 • Kui sageli lapsed teie lastehoius haigestuvad? Milliseid profülaktilisi meetmeid te kasutate?

Lapsed, kes käivad lastehoius, haigestuvad tõepoolest sagedamini kui kodus. Aga selles ei ole süüdi ainult lastehoiud. Koos vanematega külastab laps ka kaubanduskeskusi, mängib avalikel mänguväljakutel, liigub ühistranspordis jne. Lapse organismi vastuvõtlikkus erinevate haiguste suhtes sõltub otseselt sellest, kuivõrd tugev on tema immuunsüsteem. Selleks et aidata vanematel kaitsta oma last haiguste eest, kutsume enne sügishooaja algust oma lastehoidu kogenud perearsti, kes räägib laste tervisest ja vastab paljudele lastevanemate küsimustele. Samuti on meie veebikeskkonnas üleval erinevad lugemismaterjalid, mis lapsevanemaid antud küsimustes aitavad. Rohkem infot leiate siit Ei tohi unustada, et ka stress vähendab immuunsüsteemi aktiivsust. Muudatused lapse elus, rahutu olukord lapse ümber ja muud sellised faktorid mõjutavad oluliselt lapse tervist. Omalt poolt teeme kõik selle jaoks, et meie lastehoius käivad lapsed oleksid terved:

 • Tervislik toitumine
 • Vitamiinipausid
 • Regulaarne ruumide tuulutamine ajal, mil lapsed jalutavad
 • Igapäevane ruumide märgkoristus
 • Pidev mänguasjade desinfitseerimine naturaalsete ja lastele ohutute vahenditega
 • Kõik ruumid on soojad, valguserohked ja puhtad
 • Magamistubades on kütteperioodil paigaldatud õhuniisutajad
 • Mängutubades töötavad pidevalt õhu ionisaatorid – õhupuhastajad, mis ennetavad bakterite levikut
 • Kuidas on organiseeritud toitlustamine Teie lastehoius?

Meie lastehoius saavad lapsed süüa 3 korda päevas, lisaks veel vitamiinipaus. Toiduvalmistamisega tegeleb professionaalne kokk. Meie köök asub meie lastehoiu uues osakonnas ning vastab kõikidele Veterinaar- ja Toiduameti nõuetele. Lapsed saavad tervislikku, maitsvat ja kvaliteetset toitu. Valime toiduaineid hoolikalt, väldime kõikvõimalikke toiduaineid, mis sisaldavad konservante, toiduvärve ja suhkruasendajaid. Menüü on koostatud  Tervise Arengu Instituudi nõuandeid arvesse võttes. Nädala alguses saadetakse lastevanematele elektronpostile ka toidumenüü. Rohkem informatsiooni toitlustamise kohta võite leida siit.

 • Kas allergilise lapsele võimaldatakse eraldi dieettoitumist?

Jah. Meie kokk arvestab allergilise lapse toitumisvajadusi ja eripärasid, samuti arvestame ka lastevanemate soove toitumise osas. Toidukaubad, mis tuleb lapse menüüst välja jätta, pannakse kirja ja edastatakse kööki. Lisaks püüame mitte pakkuda menüüs toiduaineid, mis võivad põhjustada allergiaid: tsitruselised, mesi, šokolaad jne.

 • Kuidas arvestatakse osamaksu juhul, kui laps liitub rühmaga näiteks kuu keskel?

Kui uus laps liitub rühmaga kuu keskel, arvestatakse koha maksumus proportsionaalselt.

 • Kas tehakse rahalist ümberarvestust juhul, kui laps puudub lastehoiust?

Kohatasu osas mitte. Söögiraha makstakse ainult nende päevade eest, mil laps tegelikult viibis lastehoius.

 • Kas teie lastehoid töötab ka suvekuudel?

Jah. Lastehoiu töötajatel ei ole kollektiivpuhkust. Pedagoogid puhkavad järgemööda ja seetõttu suvekuudel on võimalik kasvatajate vahetus rühmades. Aga kuna meie rühmad armastavad sageli õues jalutada üheskoos, siis kõik meie kasvatajad on lastele tuttavad.

 • Kas teie lastehoidu on ka järjekord? Kui kaua peab ootama, et saada lapsele koht?

Jah,  järjekord on olemas. Kõige kergem on saada koht siis, kui lapsevanem teatab varakult oma soovist ning kirjutab meie meili peale vastava avalduse, blanketi leiate siit . . . Püüame reeglina arvestada lastevanemate soove, kuid lõplikult sõltub kõik vabade kohtade olemasolust.