Meie töötajad

 

Anna Sinani (lapsehoolduspuhkusel)

Amet: juhataja

Haridus:

 • 2006.a.           Tallinna Pedagoogiline Seminar, Lapsehoidja kursused II tase
 • 2003-2005      Tallinna Ülikool, Pedagoogika, Magistri kraad
 • 1999-2003      Tallinna Pedagoogika Ülikool, Põhikooli ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetaja, Bakalaureuse kraad

„Ma olen aktiivne ja elurõõmus kolme lapse ema, kes tunneb mudilastega suhtlemisest tõelist rõõmu. Ma usun, et maailm on imeline ja huvitav ning püüan õpetada mudilasi rõõmustama ja üllatuma koos minuga. Minu abikaasa naerab, et olen pedagoogilise haridusega täiesti ära rikutud. Oma töös püüan mudilastes esile kutsuda uudishimu ja leida vastused nende kõikidele lõpmatutele küsimustele. Minu jaoks on tähtis, et kõik lapsed, kes käivad Karu Nuti`s, tunneksid ennast siin mugavalt, leiaksid minus endale tõelise sõbra ja toe. Ma ei karda olla naljakas ja lõbus, kuid jälgin rangelt väikseid, Karu Nuti`s kehtivaid reegleid.”

Ene Urman

Amet: Karu Nuti lastehoiu direktor

Haridus:

 • 1986.a. Tallinna Riiklik Konservatoorium, muusikaõpetaja, magister
 • 2012 Tartu Ülikool, põhikooli bioloogiaõpetajaks ümberõpe

Koolitused:

 • 2017 Toitu Targalt „Tasakaalustatud menüü lasteasutuses“
 • 2016 Tervise Arengu Instituut „Toitumise ja liikumise õpetajaraamat“
 • 2014 Tallinna Ülikool Pedagoogiline seminar „Laps ja noor: õigeaegne probleemide
 • 2013 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus „Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad“
 • 2011 Tervise Arengu Instituut „Tuleviku võti – lapsed ja noored“
 • 2010 Lastekaitse Liit jätkukoolitus „Ühise mure meetodi kasutamine kiusamisjuhtumite lahendamisel“
 • 2008 Lastekaitse Liit „Ühise mure meetodi kasutamine“
 • 2007 Tallina Ülikool „Liidriks ei sünnita“
 • 2006 ATP KOOLITUS „Katkine laps“ – lapse arenguga seotud probleemid
 • 2006 Tallinna Ülikool „Juhi professionaalsed kompententsid“
 • 2004 KOOLITUS KONSULTATSIOONID „Õpetame õppima“
 • 2003 Tallinna Pedagoogikaülikool „Üldhariduskooli juhtimine“
 • 2002 Käina Kaunite Kunstide Kool „Ülevaade muusika toimest ja teraapilisest kasutusest“
 • 2002 MTÜ eesti Muusikaõpetajate Liit „Muusika ja muusikaõpetus Euroopa kultuurikontekstis“
 • 2000 Tallinna Pedagoogikaülikool „Lasteaia liikumisõpetajad“
 • 1999 Toiduainete Instituut „Toiduhügieen“
 • 1998 Hiiumaa aastaõpetaja`98
 • 1990 E. Vilde nim Tallinna Pedagoogiline Instituut – haridusjuhtide täiendusteaduskond, koolijuhtide grupp

Olen tasakaalukas, sõbralik ning loominguline inimene, kes ei väsi lastega uute asjade tundmaõppimisest ja maailma eripalgelisuse avastamisest. Karu Nuti lastehoius tunnen rõõmu meeldivast keskkonnast ja hoolivast, sõbralikust seltskonnast. Mind köidab muusika, looduses viibimine, mängulisus, uue kogemine ja laste siiras ning vahetu suhtlemine. Tore on tundma õppida erinevaid tärkavaid isiksusi. Minu jaoks on tähtis, et iga laps tunneks end Karu Nuti lastehoius oodatuna ja hoituna.

Tiina Soosalu

Amet:  kasvataja, eripedagoog, muusikaõpetaja

Haridus:

 • 2000 – 2002 Tallinna Pedagoogikaülikool (Eesti) – magistrikraad – eriala: eripedagoogika, lisaeriala: autistliku lapse õpetamine ja arendamine
 • 1978 – 1983 Tallinna Pedagoogiline Instituut Koolieelne pedagoogika ja psühholoogia

Koolitused:

 • 2013      Tallinna Haridusamet (Eesti) – koolituskonverents “Erivajadustega laste ja noorte kaasamisest huvitegevusse”.
 • 2012      erakool Oonüks (Eesti) – stressijuhtimine „Oska end aidata, et olla terve ja tulemuslik”
 • 2011      Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž (Eesti) – Varajase arengu instrument – õpetaja kontroll-loend lapse atengu hindamiseks enne kooli
 • 2010      Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus ja MTÜ Lastekaitse Liit (Eesti) – konverents “Kes kasvatab kui kõik kasvatavad”
 • 2008      Tall. Ülikool (Eesti) – mentorikoolitus – algajate õpetajate ja praktikantide juhendamine koolieeleses lasteasutuses

„Olen Tiina ja terve oma tööelu olen tegelnud väikeste lastega. Olen töötanud erinevates lasteaedades ning ennast ametialaselt palju täiendanud. Oman ka magistrikraadi eripedagoogikas. Tunnen, et suudan veelgi lastele päris palju anda nii hoolitsust, õpetust kui ka armastust – mu hing ja rõõmus meel ei ole veel väsinud. Olen “suur laulutädi” ning paljusid meie õppetegevusi lastega saadab ka laul ning pillimäng. Töötan ka Kanutiaia Noortemajas kõnemuredega laste muusikaõpetajana. Oma lapsi on mul neli, kes on juba täiskasvanud ning samuti olen kahe lapse vanaema. Karu Nuti lastehoius töötan alates sellest sügisest ning olen selle üle väga õnnelik ja rahulolev: nii ilusas keskkonnas ja nii toredate laste ning kolleegidega päevi veeta on ainult üks suur rõõm!”

Monika Nikitina

Amet: kasvataja, eripedagoog

Haridus:

 • 2008-2011 Tallinna Pedagoogiline Seminar, eriala: koolieelse lasteasutuse õpetaja, sobitus- ja erirühmaõpetaja

Koolitused:

 • 2014 Tallinna haridusamet „Huvitavaid võimalusi laste arendamisel“
 • 2014 Mentor Inspira “Kuidas lahendada konflikte”
 • 2013 Koolitus-ja nõustamiskeskus hared “ Õuesõpe lasteaia õuealal”
 • 2013 Maanteeamet  „Liikluskasvatuse eri”
 • 2012 Põhja -Eesti autismi Liit „Autismi kompleksteraapia tööks autistlike lastega”
 • 2011 Eesti Lugemisühing  „Suhtlemine lasteaias: koostöö lapsevanematega”
 • 2011 Erakool Oonüks (Eesti) – stressijuhtimine „Oska end aidata, et olla terve ja tulemuslik”

“Lastega tegelemine on minu jaoks rohkem eluviis kui töö. Mulle meeldib luua koostöös head ning turvalist keskkonda, kus arenevad kõik osapooled. Üks tähtis osa arengust on avastamine. Mulle meeldib avastada ning see kui saan olla osa sellest protsessist.”

Abigail Kõrgesaar

Amet: kasvataja

Haridus:

 • 2017 Eesti Lasteaednike Liit, HTM, SA Innove – “Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumiseks”
 • 2013-2017 Tallinna Ülikool, alushariduse pedagoog, haridustehnoloog
 • 2003 Tallinna Pedagoogiline Seminar, lasteaiaõpetaja

Koolitused:

 • 2012 Hea Alguse Koolituskeskus (Eesti) – „Lapsekeskne metoodika lasteaias“
 • 2010 Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendõppekeskus (Eesti) – „Liitrühm – arengukeskkond suurtele ja väikestele“
 • 2010 Tallinna Haridusamet (Eesti) – „Õpetaja väärtuste kandjana“
 • 2007 Logoserv (Eesti) – „Kui laps ei käitu stsenaariumikohaselt“
 • 2007 Tallinna Haridusamet (Eesti) – „Arvuti ja internet lasteaias“
 • 2004 Tallinna Pedagoogiline Seminar (Eesti) – „Uuenev alusharidus“
 • 2004 Tallinna Pedagoogiline Seminar (Eesti) – „Meeskonnatööst lasteaias“
 • 2004 Tallinna Pedagoogiline Seminar (Eesti) – „Lastevanemate nõustamine“

„Olen Abigail ja väga lapsesõbralik ning positiivse ellusuhtumisega õpihimuline kasvataja. Olen töötanud eri vanuses ja rahvustest eelkooliealiste lastega juba üle 15 aasta. Samas hoidnud ka oma tuttavate lapsi. Minu tööd on tunnustanud ka Tallinna Haridusamet, tänades pikaajalise ja kohusetundliku töö eest lasteaias. Samuti sai rühmaruum, kus töötasin, lasteaia kõige hubasema rühmaruumi tiitli. Mulle meeldib tegutseda koos lastega ja areneda koos nendega ning igat päeva alustada rõõmsameelselt. Oma töös hindan turvalist ja mitmekülgset kasvukeskkonda lastele ning head koostööd teiste kasvatajatega ja lastevanematega. Mulle meeldib ennast pidevalt erialaselt täiendada ja olla jätkuvalt innovaatiline. Oma tegevusi lastega viin läbi mängu, kasutades lisaks laulukesi ja liisusalme. Lähtun põhimõttest, et iga laps on kingitus ja ainulaadne isiksus ja vajab minu kui n.ö „suurema sõbra“ tähelepanu ja südamesoojust. Soovin Karu Nutis töötades anda endast parima, et lapsed tuleksid siia rõõmsal meelel ja lapsevanemad tunneksid head meelt lapse hästi sisustatud päevast.“

Ene Lumiste

Amet: kasvataja

Haridus:

 • 1982 Tallinna Pedagoogiline Kool, alushariduse õpetaja

Koolitused: (Olen täiendanud end Taru Kunstikoolis ja Viljandi Kultuuriakadeemias)

 • 2015 AHA Keskus “Õpetaja eneseanalüüs”
 • 2015 AHA Keskus “Lapse sujuva haridustee toetamine. Lasteaiast kooli. Koolivalmiduskaart”
 • 2014 MTÜ Lastekaitseliit “Kiusamisest vaba lasteaed”
 • 2013 Koolitus ja nõuandekeskus Hared “Õuesõpe lasteaia õuealal”
 • 2010 PAHJÜ “Mänguline õppeplaneerimisprotsess lasteaias”
 • 2007 Logoserv “Kui laps ei käitu stsenaariumi kohaselt”
 • 2003 Avatud Meele Instituut “Tundetarkus – lapse emotsionaalne suunamine kodus ja lasteaias”
 • 2004 Tallinna Pedagoogiline Seminar (Eesti) – „Lastevanemate nõustamine“

„Olen hariduselt lasteaiaõpetaja. Töötanud pikki aastaid erinevates lasteasutustes nii õpetaja kui kunstiõpetajana. Puhtad ja siirad lapsesilmad on need, mis selle töö juures mind köidavad. Püüan olle loov ja loominguline, jagada lastele nii kunsti kui näitekunsti oskusi. Üks väike poiss ütles kord: „ Ma taha Sulle midagi öelda”. Minu küsimise peale, et mida siis, võttis ta aega ja ütles: „Ma armastan Sind.” Tema nimi on Kaur. Inimesed, kes töötavad lastega – neil põleb sees väga eriline lamp.“

Sandra Tamm

Amet: kasvataja, eripedagoog

Haridus:

 • 2010 – 2013 Tartu Ülikool (Eesti) – bakalaureusekraad – eriala: Eripedagoogika

Koolitused:

 • 2016 OÜ Luwi (Eesti) – “Erivajadustega lapsed”
 • 2016 Roosooja Koolituskeskus (Eesti) – “Esmaabi baaskursus”
 • 2015 Lastekaitse Liit (Eesti) – “Kiusamisest vaba lasteaed”
 • 2015 Tartu Rahvaülikool (Eesti) – “Laps vajab piire – miks ja milliseid”
 • 2015 Tervise Arengu Instituut (Eesti) – “Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Arengulise erivajadusega lapse abistamine”
 • 2015 HITSA (Eesti) – IKT ja loovus lasteaias
 • 2015 Eesti Lasteaednike Liit (Eesti) – Konverents „TARKUS TULEB TASAPISI II. Erivajadustega laps lasteaias“
 • 2015 Logoserv (Eesti) – “Mina ja keskkond”
 • 2015 OÜ Luwi (Eesti) – “Kvaliteethariduse tunnused”
 • 2015 OÜ Luwi (Eesti) – “Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas”
 • 2014 Logoserv (Eesti) – „Meisterdamine lapse arengut totava tegevusena: Kevad ja kevadpühad”
 • 2014 Tartu Ülikool (Eesti) – “Rasked vestlused lapsevanemaga”

„Olen positiivne ja ideedest tulvil neiu Peipsi äärest. Kuna olin oma kolmelapselises perekonnas vanim ning ka tädid-onud andsid oma lapsi mulle hea meelega hoida, siis teadsin alati, et minu tulevane töö peab olema seotud lastega. Oma õpinguid alustasin eripedagoogika vallas ning tänu kokkupuutele meie erilisemate lastega sai erinevates organisatsioonides tehtud ka vabatahtlikku tööd tugiisikuna. Olen töötanud erinevates asutustes kasvataja-õpetajana ning puutunud kokku väga erisuguste lastega. Neid kõiki ühendab piiritu rõõm ja siiras naer. Mul on tohutult hea meel olla osake pisikeste eluteel ning märgata seda, kuidas nad minu silme all arenevad ning pidevalt midagi juurde õpivad. Lapsed hoiavad mind igavesti noorena, aktiivsena, ideedest tulvil ning ei lase unustada seda, et lihtsates asjades peitub võlu! Ka üks pisike lepatriinu võib terveks päevaks naeratuse näole võluda.“

Victoria Gaiduk

Amet: kasvataja

Haridus:

 • 2006 – 2011 Tartu Ülikool (Eesti) – bakalaureusekraad – eriala: koolieelse lasteasutuse õpetaja, lapsevanemate konsultant
 • 1988 – 1990 Tallinna Kergetööstustehnikum (Eesti) – diplom – eriala: Äritegevus (kaubandus), lisaeriala: kaubatundja
 • 1990 – 1991 Eesti Lennuakadeemia (Eesti) – eriala: stjuardess

Koolitused:

 • 2012 Tallinna Haridusamet (Eesti) – Eesti keele õpetamast kogemusest “Kirjus lood”
 • 2012 OÜ LogoServ (Eesti) – Praktilised arendavad tegevused
 • 2012 Tallinna Ülikool (Läti) – Õppe korraldamine Läti lasteaiades
 • 2011 OÜ LogoServ (Eesti) – Suhtlemis koolitus personalile ja koostöövõimalused lasteasutuses
 • 2009 Tallinna Ülikool (Eesti) – Integreeritud tegevustega õuesõppe korraldamine lastesõimes

Kristiina Miller

Amet: kasvataja

Haridus:

 • 2016 – 2017 Perekasvatuse instituut – Lapsehoidja, Täiendkoolitus
 • 2009 – 2011 Tallinna Pedagoogiline Seminar – Sotsiaaltöö

Koolitused:

 • 2016 MTÜ Rahvakoolitus – ELU – esmaabikoolitus
 • 2013 MTÜ Rahvakoolitus – ELU – esmaabikoolitus
 • 2013 Perekasvatuse instituut – Lapsehoidja, Tase 4

“Olen rõõmsameelne, energiline, järjekindel, aus ja kannatlik. Viimased kuus aastat olen töötanud erinevas vanuses lastega. Laste siirus ja otsekohesus on mind alati võlunud ja samuti see,kuidas need väikesed inimesed maailma näevad. On suur rõõm jälgida, kuidas laps mõne uue oskuse omandab – olgu selleks sukkpükste jalga sikutamine või legodest kõrge torni ehitamine. Pisiasjad, mis rõõmustavad lapsi, rõõmustavad ka mind ja lapsed on nagu väikesed päikesed minu tööpäevas. Võin julgelt öelda, et teen tööd, mida armastan!”

Anneli Puntso

Amet: kasvataja

Haridus:

 • 1990 Kehalise kasvatuse õpetajate täiendkoolitus, Tartu Ülikooli

Koolitused:

 • 2012 Tallinna Ülikool Pedagoogiline Seminar, lapsehoidja tase 4
 • 2012 MTÜ Rahvakoolitus.Esmaabiandjate väljaõppe kursus
 • 2012 Tea Keeltekool inglise keele kursus

Anneli Piiskop

Amet: kasvataja

Haridus:

 • 2013 a. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, lapsehoidja eriala

 Eva Kallas

 

Eva Kallas (lapsehoolduspuhkusel)

 Amet: kasvataja

Haridus:

 • 2011- 2012          Tallinna Pedagoogiline Seminar. Eriala- Lapsehoidja
 • 2004-2007           Kuressaare Ametikool  eriala- pagar-kondiiter
 • Koolitused 2012 Esmaabikoolitus.

 

Merike Nurk

Amet: muusikaõpetaja

Haridus:

 • 2003 Tallinna Pedagoogikaülikool Alushariduse pedagoog.
 • 1981 Tallinna Pedagoogiline Instituut orkestrijuhtimine.
 • 1977 Tallinna G. Otsa nim. Muusikakool

„Muusikat õpetades, pakun lastele võimalust aktiivselt tegeleda muusikaga ja ennast loominguliselt väljendada. Väärtustan ja toetan igati laste omaloomingut ning mulle on väga tähtis, et lapsed tunneksid ennast minu juures hästi.
Õppeprotsess on lastele omaselt mänguline, õpime laule koos erinevate mängutegelastega, näiteks aitab lastel laule omandada lauluhiirte pere.
Laulmisele, tantsimisele ja pillimängule lisaks kuulame ka klassikalist muusikat, mida kuulates jutustan muusikasse sobivat lugu, mis rikastab lapse kujutlusvõimet.
Kui lastel on minuga tore ja huvitav, siis omandavad nad kindlasti ka midagi uut, sest õpetajana on mul igal mängul kindel arendav eesmärk.
Oman vanemõpetaja ametijärku. Mind on tunnustatud Hea õpetaja 2013 ja

Tallinna Aastaõpetaja 2013 tiitlitega.”

Heili Parras

Amet: Loovliikumisõpetaja

Haridus:

 • 2009-2012 Tallinna Ülikool Koreograafia

Pille Ehelaid

Amet:  muusikaõpetaja

Haridus:

 • 1995-1999 a.  PedagoogikaÜlikool
 • Bakalaureuse kraad muusikas
 • Puhkpilliorkestri dirigeerimine
 • Gümnaasiumi muusikaõpetaja

Pille on aktiivne, artistlik, elurõõmus ja väga sõbralik. Tema tunnid on dünaamilised ja vaheldusrikkad. Pille, nagu tõeline mustkunstnik, võtab oma kotist üllatunud laste jaoks välja kõige ootamatuid asju. Küll siidrätikud, millega lapsed rõõmsalt tansturingis keerlevad,  küll hella päikese, või isegi lumise teki, mille alla võivad kõik ennast koos vahvalt ära peita!  Viimased seitse aastat töötab Pille muusikaõpetajana lasteaias Mardi, vabal ajal aga jõuab veel olla dirigendi abiks Tallinna Tuletõrjujate orkestri proovidel.

 

Anu Kuusk

Amet: muusikaõpetaja

Haridus:

 • 2002 Tallinna Pedagoogiline Seminar. Eriala- muusikaõpetaja